Orah

Orah je drvo koje dostiže visinu do 20, pa čak i 25 metara. Krošnja mu je jako široka i razgranata, najčešće kupastog oblika i dostiže širinu 15-20 i više metara. Deblo je pravo i snažno i dostiže debljinu od 100-150 cm u prečniku. Korenov sistem je razgranat, a glavna žila prodire 3-5 metara u dubinu. Rodnost i visina prinosa oraha zavisi od više činilaca, među kojima posebno važnost imaju vreme cvetanja i oplođenje. Cvetanje oraha se odvija od početka treće dekade aprila pa do kraja prve dekade maja, što zavisi od osobine sorte, tj. tipa oraha, nadmorske visine, temperaturnih uslova pri kraju zime, na početku proleća i u vreme koje prethodi cvetanju. Plodovi oraha, obično, sazrevaju u toku septembra. Kod nekih sorti i tipova plodovi sazrevaju i ranije (krajem avgusta) ili kasnije (početkom oktobra), što zavisi od biološke osobine sorte.

 

Domaći 81

Domaći 81

error: Content is protected !!