Badem

Badem predstavlja cenjeno, vrlo kalorično i hranjivo voće, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Plodovi sadrže kvalitetne masnoće, belančevine, ugljenehidrate i mineraln. Osim velike upotrebe u kulinarstvu, značajna je njegova uloga i u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.Da bi badem postigao dobar kvalitet zahteva mnogo svetla i toplote u vreme dozrevanja plodova. Cveta već u januaru i njegovi nežni, osetljivi cvetovi propadaju zbog januarskih mrazeva i jakih severnih vetrova.Za badem je vrlo važno da ima dovoljne količine vode u vreme intenzivnog rasta vegetativnih i generativnih organa (mladica i plodova).Od svih voćnih vrsta badem najbolje podnosi sušu.Bademu odgovaraju duboko drenirana peskovito-ilovasta ili ilovasta zemljista, koja su bogata humusom, mineralnim materijama i imaju neutralnu, slabo kiselu ili slabo neutralnu reakciju. Badem ima vrlo razvijen koren, koji prodire i do 4 m dubine.

 

Texas 50

Texas 50

error: Content is protected !!