content img

Sadnja ribizle i ogrozda

1. Kada saditi?

Sadnja se može obavljati u jesen od otpadanja lišća pa do kretanja vegetacije u proleće. U principu daleko je bolja jesenja sadnja s obzirom na rano kretanje vegetacije ovih voćki.

2. Gde saditi?

Ribizla najbolje rađa na dubokoj, prohladnoj, dobro dreniranoj, peskovitoj ilovači koja dobro zadržava vlagu, čiji sadržaj organske materije iznosi najmanje 3,0%, i čija se kiselost (pH) kreće izmedu 5,5–7,0. Ribizla će bolje podneti i teža zemljišta u poređenju sa mnogim drugim voćnim vrstama, mada treba izbegavati područja na kojima se suvišna vlaga zadržava u zemlji. Ribizla najbolje uspeva kada je u potpunosti izložena suncu i dobroj ventilaciji, obezbeđena dovoljnom količinom vlage, i uz zaštitu od oštećenja koja mogu izazvati vetar i mrazevi. Visoke temperature tokom letnjih meseci (iznad 30⁰C) u dužim vremenskim intervalima mogu da prouzrokuju oštećenja na listovima ribizle. Dok niske temperature tokom zime retko uzrokuju oštećenja na ribizli, promenljive temperature tokom zime i ranog proleća za posledicu imaju oštećenja na izdancima. Neophodno je da ribizla ima zimski period mirovanja da bi imala normalan prirast i proizvodnju.

Ogrozd traži srednje teška zemljišta, dobro drenirana sa sadržajem organske materije manjim od 1%.Pri izboru mesta za uzgoj ogrozda treba voditi računa o mesnim prilikama. Na višim mestima treba birati južne i jugoistočne položaje, a na nižim mestima severne i severozapadne. Ogrozd ne podnosi izrazito peskovita zemljišta i ona koja su jako propusna i topla. Ogrozd je vrsta otporna na hladnoću i podnosi do – 30° C u vreme zimskog mirovanja. Leti bolje toleriše visoke temperature od ribizle.

3. Kako saditi?

Sa pripremom zemljišta trebalo bi krenuti godinu do dve dana pre sadnje, kako bi se povećao sadržaj organske materije u zemljištu, uskladila kiselost zemljišta (ukoliko je to potrebno), eliminisali problemi sa korovom i obezbedile odgovarajuće sadne leje. Višegodišnje korove treba suzbiti pre sadnje. Oni se mogu suzbiti intenzivnijom primenom agrotehničkih mera, iako hemijska sredstva daju mnogo bolje rezultate. Za sadnju potrebno je iskopati rupe dimenzija 40x40cm. Pri prolećnoj sadnji obavezno je zalivanje sa 3 do 5l vode po sadnici.

4. Kako orezivati?

Rezidba je specifična i veoma značajna mera. Od nje zavisi rodnost, kvalitet plodova i dugovečnost zasada. Osnovni cilj rezidbe je pravilan raspored grana određene starosti koji obezbeđuje dobro provetravanje i osunčavanje čitavog žbuna. Nije poželjno ni da se mnogo uklanja sredina žbuna zato što se smanjuje rodno drvo i umanjuje prinos. U žbunu ne treba da ima grana i stabala starijih od četiri godine. Rezidba se obavlja  u periodu dubokog mirovanja, a najkasnije do kraja marta. Ne sme se kasniti, jer se pupoljci ribizle razvijaju dosta rano, dobro nabubre i lako se osipaju.

error: Content is protected !!