Kruška

Kruške pripadaju porodici ruža i srodne su jabukama i dunjama. S obzirom da postoji oko hiljadu sorti, razlikujemo ih po veličini, obliku, boji, ukusu kao i dužini skladištenja. Za uzgoj krušaka važno je odabrati prikladan proizvodni prostor.Plemenite sorte kruške najbolje uspevaju i rađaju u rejonima sa dosta sunca i dovoljno vlage, koji su pogodni za gajenje vinove loze i breskve. Kruška se zadovoljava nešto skromnijom količinom padavina nego jabuka. Kruška ne podnosi velike hladnoće. Tokom dubokog zimskog mirovanja može kraće vreme izdržati do –25°C, a neke sorte i do -30°C. Kruška ne podnosi visoke temperature i nisku relativnu vlagu vazduha tokom vegetacije. Uz temperaturu iznad 34°C i relativnu vlagu vazduha ispod 60% (kraj jula i tokom avgusta) dolazi do pojave paleži lišća kod većine sorte. Ova pojava može se delomično neutralisati sistemom za navodnjavanje. Kruška zahteva zemljiste bogato humusom i hranjivim elementima.Sve sorte kruške su u osnovi samobesplodne, što znači da se pri zasnivanju zasada strogo izbegava homogenost zasada tj. sadjenje samo jedne sorte, vec se u zasadu mora naći pored sorte koja se želi gajiti, još par sorti odgovarajućih oprašivaca koje se mogu zasaditi u manjem broju od osnovne sorte.

 

Konferens 64

Konferens 64

Kaluđerka 65

Kaluđerka 65

Packham's Triumph 66

Packham’s Triumph 66

Hardieva maslovka 67

Hardieva maslovka 67

Boskova Bočica 68

Boskova Bočica 68

Abate Fetel 69

Abate Fetel 69

Starkrimson 70

Starkrimson 70

Vilijamovka 71

Vilijamovka 71

Junska Lepotica 72

Junska lepotica 72

Santa Marija 125

Santa Marija 125

Crvena Vilijamovka 135

Crvena Vilijamovka 135

error: Content is protected !!