Tigridia

Tigridia je lukovičasta biljka sa prostim ili razgranatim stablom visine od 30-70 cm. Listovi su izduženi, slični listovima gladiole, svetlozelene boje. Cvetovi se javljaju pojedinačno ili u skupinama od po 2-3. Cvet ima 6 cvetnih latica, a plod je čaura. Tigridia pavonia poreklom je iz Centralne Amerike, odnosno iz Meksika i Gvatemale. Ova vrsta Tigride najčešće se gaji od dvadesetak ostalih vrsta koje se uglavnom koriste u selekciji pri stvaranju novih hibrida. Lukovice su nepravilnog oblika, pokrivene tamnosmeđim, suvim ljuskama. Cvetovi su promera od 10-15 cm. Vanjske 3 latice su krupne, jednobojne, najčešće jarko crvene boje ili ljubičasto – narandžaste, unutrašnje latice su male, uže, žuto – narandžaste sa šarama. Tigrida voli svetla i topla mesta, zaštićena od vetra, ocednu, rastresitu zemlju bogatu u hranjivim materijama, neutralne ili blago kisele pH reakcije.

Mix

Pavonia Mix 145

error: Content is protected !!